KENNISMAKING


Voor mij is Puur Essentie het ten diepste ervaren van mijn potentieel en daarnaar leven.

Ik heb de afgelopen 20 jaar meerdere wegen bewandeld op zoek naar antwoorden op vragen als “wie ben ik”, “wie is de ander”, “wat is contact” en “wat is communicatie die verbindt:” In de opleidingen en stromingen die ik volgde heb ik zowel antwoorden als nieuwe vragen gevonden vanuit verschillende invalshoek en perspectief.


Ik noem hier logopedie, stottertherapie, stemwerk, dialoog en spiritueel begeleiderschap, psychomotion, systemisch werk in de privépraktijk en biodanza. Tijdens deze boeiende reis heb ik de drive of de passie ontwikkeld om mensen individueel en in groepen te begeleiden op hun weg naar Puur Essentie.

Lijn Puur Essentie
'Aankomen'

In het dal is het gras
geur van essentie

Met iedere porie neem ik waar
en vind haar:
in elke druppel van de beek,
de volle geur van aarde.
de blik in ieders ogen.

Ik stop met klimmen.
Voor overzicht heb ik
de top niet nodig.

Lenne Gieles