SYSTEMISCH EN ENERGETISCH WERK


Systemisch werk in de privé praktijk
Mensen maken deel uit van een groter geheel en hun gedrag wordt mede bepaald door de plaats die hij of zij inneemt in verschillende systemen. De grondlegger Bert Hellinger ziet ieder mens als deel van zijn of haar familiesysteem. Dit ‘innerlijk’ systeem is mede bepalend voor zijn of haar gedrag, persoonlijk welbevinden en functioneren in de maatschappij. Werken met systeemopstellingen is een middel om vanuit de systemische samenhang te zoeken naar systemische oplossingen voor bepaalde vraagstukken. Het verhaal van de eigen geschiedenis kan zodoende de authentieke, vrije aard van de persoon zichtbaar maken. Opstellingenwerk nodigt uit om met wetende liefde de eigen plek in het familiesysteem in te nemen.
Het lichaamswerk tijdens de opstellingen beoogt het het weer transparant maken van het lichaamspantser, het bevordert de vrije levensstroom.

Energetisch werk
Ons lichaam is meer dan wat fysiek en tastbaar is waar te nemen. Rondom dit stoffelijk lichaam bevinden zich cirkels van energieën die zowel emotionele, mentale als spirituele componenten bevatten. Deze aanwezigheid wordt ook wel het energieveld genoemd. Energetische werkvormen worden toegepast met het doel een energetisch evenwicht te ervaren en dat steeds bewuster te bereiken. De Werkvormen die hier worden ingezet zijn:

  • Vloeiende zachte bewegingsvormen gecombineerd met stem
  • Ontspannend energetisch aanraken en pulsen
  • Reiki en Magnetiseren
  • Balancering van chakra’s en stem
Lijn Puur Essentie
Je hebt altijd je eigen plek.
Iedereen in de stam heeft haar of zijn plek
en niemand kan je plek innemen.
Je kunt een maand of dertig jaar weggaan,
maar als je terugkomt is je plek er nog steeds.

Aboriginals