DIALOOG


In de dialoogkring wordt stem en gehoor gegeven aan wat in ieder van ons leeft. Het gaat om de ontmoeting met het zelf en de ander ongeacht (vermeende) tegenstellingen.

Getuige zijn van de ziel, het wezen van het zelf en van de ander, daar gaat het om. Zo kan er open en authentiek contact worden gemaakt. Dit contact wordt dan niet langer verstoord door dwangmatige boodschappen van de persoonlijkheid, zoals herinneringen, verwachtingen, angsten, (voor)oordelen. In verbale maar ook in non-verbale communicatievormen zoals in zang en dans maar dan met in acht nemen van soortgelijke regels als die voor verbale ontmoeting gelden, is de dialoog een prachtig middel om een diepgaande uitwisseling en een gezamenlijk groeiproces door te maken.

Communiceren in Essentie

  • spreken vanuit het hart
  • stem geven aan wat er binnenin leeft
  • luisteren in volle aandacht
  • opschorten van reacties en oordelen
  • alles respecteren wat er is
  • de tijd nemen die nodig is om te spreken en te luisteren, niet meer en niet minder
  • zoveel mogelijk spreken vanuit het Nu
Lijn Puur Essentie
Wie luistert, ontdekt pure stilte.
Mensen waar echt naar geluisterd wordt,
horen vaak voor het eerst de ware stem in zichzelf

David Whyte