ADEM STEM EN BEWEGING


De werkvormen die in Adem Stem en Beweging aan bod komen veranderen verkrampingen, pijnen en energetische blokkades in een zachte, niet veroordelende houding.

Chronische spanningen lossen op, de natuurlijke tonus wordt hersteld, de ademhaling verdiept zich en er wordt contact met de gevoelsstroom gemaakt. De oefeningen zijn gericht op het ontdekken van de ruimte in de kern van ieder mens. Deze oerruimte houdt vrijheid, natuurlijkheid en kracht in. De ervaring van ruimte maakt oplossingen en mogelijkheden zichtbaar en voelbaar. Deze kunnen worden ingezet in het contact en de communicatie met de omgeving.

Adem beweging


Foto Puur EssentieDe adem is onlosmakelijk verbonden met het mens-zijn. Het is de drager van de levenskracht. Het leven begint en eindigt daarmee.

Specifieke lichaamsoefeningen brengen een natuurlijke ruime adembeweging op gang. Dit heeft een natuurlijke ademstroom tot gevolg, waardoor de ademruimte zich subtiel opent en de adem als vanzelf volgt.

 

Stem bevrijding


Foto Puur EssentieOp een speelse, vrije manier wordt de eigen klank in beweging gebracht en raakt in contact met de ander Door opmerkzaam te luisteren naar verborgen oorspronkelijke stemgeluiden, openbaart zich de weg tot zelfwaarneming en ontstaat contact met de Ik-kracht.

De trilling van de tonen activeert het zelfhelend vermogen. Er ontstaat een gevoel van ontspanning, kracht, gronding, evenwicht, vreugde, ruimte en verbinding.

 

Beweging Psychomotion


Foto Puur EssentieBeweging in psychomotion wil zeggen dat er gewerkt wordt volgens de PsychoMotion – Gateways® methode van Or Bagim. Deze methode is gebaseerd op de dierensymboliek. De bewegingsoefeningen, de dans en de klank zijn ontleend aan beelden van dieren en hun verhalen.

Ze worden ingezet om de persoonlijke kracht te onderkennen, te ontwikkelen en te vergroten. Elk dier staat symbool voor een bepaald aspect van de mens. Dit persoonlijke aspect wordt zichtbaar en voelbaar en krijgt zodoende ruimte om tot expressie te komen en te integreren in het bewustzijn. De Gateways oefeningen zijn archetypisch en staan in directe verbinding met bewuste en onbewuste aspecten van de psyche.

Dansexpressie


De dans is een vorm van expressie die toegeeft aan impulsen en instincten die ieder mens eigen zijn. In het dagelijks leven zegt het verstand wat moet en wat wel en niet mag. In de vrije dansexpressie staat het leven centraal. Het is een heerlijke manier om de beste kanten van de mens en het leven te ontdekken.

 

Lijn Puur Essentie
Los
Dans en weet dat je bestaat
Dans een dans op hete kolen

Dans de gaten in je zolen
Dans tot de planeet vergaat

Dans als alles is gezegd
Dans tot je de vrije tijd vergeet
Dans zoals je ademhaalt
Dans tot je de weg weer weet

Dans om nooit meer stil te staan
Dans de sterren van de maan
Dans de bomen en het bos
Niets meer vast en alles los

Ingmar Heytze